آیات نورانی

صحبت های خدا با ما

آیات نورانی

صحبت های خدا با ما

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

هوالنور


خداوند وقتی میخواهد از دیدار آتش ویافتن آتش در شب سرد وسرگردانی موسی  بگوید این گونه میگوید"آنس من جانب الطور نارا"از سمت طور به اتش انسی گرفت نه اینکه انرا دید "ورای نارا،نه،  "آنس من جانب الطور نارا"  تفاوت دیدن در گرو همین طلب وتمرکز وجستجوست.
 آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارً (قصص/۲٩)
دریافت از کنار طور آتشی را گفت به خاندان خویش درنگ کنید که من آتشی احساس کردم